Hrou proti AIDS  

V úterý 12. listopadu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili vzdělávacího programu Hrou proti AIDS, který se tradičně koná na SZŠ v Ústí nad Orlicí. Interaktivní hra je zaměřena na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV. Žáci jsou rozděleni do pěti skupin. Na 5 stanovištích (Cesty přenosu HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS) dva moderátoři hodnotí výkon skupiny podle jejich znalostí, postojů, spontaneity a aktivity. Smyslem je dát žákům možnost jiným způsobem než přednáškami, tj. hrou, zažít si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích.  


vloženo: 2013-11-19

_