Král a Královna ZŠ Tatenice  

V pátek 7. února 2014 proběhl na naší škole 6. ročník soutěže o titul krále a královny (prince a princezny) ZŠ Tatenice. Již během listopadu měli žáci možnost nominovat dívky a chlapce z 2. stupně. Z navržených jmen bylo vybráno 16 chlapců a 16 dívek. Na začátku prosince žáci 6. až 9. třídy obdrželi hlasovací lístky, ve kterých měli označit dvě dívky a dva chlapce. Jména finalistů byla oznámena těsně před vánočními prázdninami. Soutěžící obdrželi dotazník, který po Vánocích odevzdali, a taky měli možnost si některé disciplíny (módní přehlídku a volnou disciplínu) v předstihu nacvičit. Občerstvení si zajišťovala každá třída zvlášť. Začátek akce byl stanoven na 17. hodinu. O něco dříve se dostavili finalisté (Matěj Dvořák, Adam Finger, Radim Glocar, Tomáš Chládek, Vojtěch Kropáček, Petr Prokop, Kristýna Ficnarová, Tereza Pavlíčková, Daniela Pokorná, Kateřina Skalická, Nela Vlková a Kristýna Zachová) a porotci (Vladimíra Ficnarová, Natálie Kráčmerová, Hana Pokorná, Jan Skalický, Petr Vitásek, Erik Jednoróg a Tereza Pokorná). Finále, které moderoval M. Oblouk, začalo pár minut po páté hodině. Nejdříve se žáci ukázali při módní přehlídce, která byla rozdělena na dvě části: společenské oblečení a vtipné oblečení. Přitom moderátor finalisty představil porotě (informace z dotazníku, který po Vánocích odevzdali). Následoval kvíz, který prověřil vědomosti našich soutěžících. V další disciplíně – rozhovoru – si vybrali jednoho porotce, který se mohl zeptat na vše, co ho zajímalo. Na závěr proběhly volné disciplíny – taneční vystoupení a 4 scénky. Mezi jednotlivými vystoupeními byly krátké přestávky, při kterých se diváci mohli občerstvit (každá třída si něco připravila, kuchařky dodaly džus). Po volné disciplíně porotci spočítali body (každé vystoupení bylo bodováno 0 – 20 body). Pak už následovalo vyhlášení výsledků. Princeznou školy se stala Kristýna Ficnarová, dostala červenou šerpu, korunku a plyšáka. Princem školy se stal Vojtěch Kropáček, který dostal stejné ceny (jen šerpa byla modrá). Královna školy – Kristýna Zachová – dostala kromě červené šerpy, královské koruny a plyšáka také dort. Tytéž ceny obdržel i král školy, Radim Glocar (jen šerpa byla modrá). Ceny zakoupila ZŠ Tatenice, dorty upekly naše kuchařky, Z. Šemberová a J. Martináková. Finále trvalo necelé tři hodiny, pak následovala valentýnská diskotéka. Akce skončila ve 23:00. Celý večer natáčel na kameru Miroslav Novák. Fotografie z akce jsou k vidění na internetových stránkách naší školy.   


vloženo: 2014-02-08

_