The Action  

V úterý 12. ledna se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili multimediálního divadelního představení The Action v Pardubicích. Cílem projektu je prevence rizikového chování v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Průběh multimediální show nabízí silný emotivní prožitek a seznamuje diváky s reálnými dopady dopravní nehody na oběť, ale také na další osoby v jejím okolí.   


vloženo: 2016-01-12

_