Historicko-turistický kroužek: Poznávací zájezd do Rakouska  

Již pošesté jsme získali dotaci z Pardubického kraje na zahraniční poznávací zájezd. Obdrželi jsme i příspěvek z obecního rozpočtu. Ve spolupráci se zábřežskou CK Maxima jsme se potřetí podívali do Rakouska. Navštívili jsme Melk, kde jsme si prohlédli exteriér barokního benediktinského kláštera a historické centrum města. V 11 hodin jsme se nalodili a dvě hodiny pluli po Dunaji údolím Wachau do Kremsu. V současné době je celá tato oblast jednou z nejnavštěvovanějších turistických míst v Rakousku. Pro svou mimořádnou hodnotu bylo celé údolí Wachau v roce 2000 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Výlet jsme zakončili v historickém centru města Krems prohlídkou památek a nákupem suvenýrů.  


vloženo: 2016-06-28

_