Dětský den pod Jezerní horou  

Program je určen zejména dětem školního a předškolního věku, jejím rodičům a celkově široké veřejnosti.  


přílohy: detskyden.pdf detskyden.pdf  

vloženo: 2017-05-29

_