Ochrana osobních údajů - informační povinnost

 

Ochrana osobních údajů

 

Škola zpracovává osobní údaje (dále jen "") ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu, Facebooku, fotogalerii Rajce.net a Office 365.

jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos , omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování .

 

Správce : Základní škola a Mateřská škola Tatenice, sídlo: Tatenice 149, 561 31 Tatenice, IČ: 70985987, DS: cibsr4i, telefon: +420 465 381 232, e-mail: skola@zs.tatenice.cz

 

Pověřenec pro OÚ: Dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO, IČO 70902640, sídlo Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, DS: 9e7dzu4, kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, e-mail: fiala@dso-lanskrounsko.cz

 

 

-  Navigace

 

Vedení školy >>

 

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy >>

 

Výchovný poradce školy >>

 

Školská rada >>

 

 

kontakty

 

 
 

Mgr. Petr Vitásek - kontakt