Žáci, rodiče a učitelé naší školy aktivně podporují charitativní projekty v naší republice:

- CHRPA - Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci
- VÁNOČNÍ HVĚZDA - Sdružení Šance pro hematologicky a onkologicky nemocné děti Olomouc
- LL-LIKVIDACE LEPRY (malomocenství) - Společenství pomocníků misijních leprosárií Praha
- ČERVENÁ STUŽKA - Česká společnost AIDS pomoc a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
- ŽIVOT DĚTEM - Občanské sdružení na pomoc dětským oddělením nemocnic v České republice.

 

poděkování:

CHRPA   ČERVENÁ STUŽKA   Vánoční hvězda   LL-LIKVIDACE LEPRY

 

 
 

Panenky UNICEF pomáhají dětem: 

Těsně před Vánocemi 2005 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu UNICEF (http://www.unicef.org) – „Adoptuj/ušij panenku a zachráníš dítě“. Jeho smyslem je získat finanční prostředky na očkování dětí v rozvojových zemích proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám – záškrtu, černému kašli, tetanu, spalničkám, tuberkulóze a dětské obrně. Očkovací vakcíny pro jedno dítě stojí 600 Kč a právě taková je i cena panenky, která každé dítě symbolizuje.


    Žáci a učitelé naší školy zahájili sbírku, na jejímž kontě se za první tři dny sešlo 920 korun, a tak má již jedna panenka své „adoptivní rodiče“ – děti 2., 3. a 4. třídy. Každý den přibývají další penízky, takže Rose-Mary (tak se naše panenka jmenuje) asi bude mít brzy další sourozence. Některé třídy se také rozhodly pořídit si „svoji“ panenku.

 

Tímto způsobem se ročně na celém světě podaří naočkovat asi 3 miliony dětí a je pěkné, že se i naše děti vcítily do osudů neznámých dětí, které nemohou žít tak šťastný život jako my.

 

 

 

 

 

 

 

  Navigace:

 

Podporujeme charitativní projekty >>

 

 

Školní kronika >>

 

Historické pohlednice obce Tatenice >>

 

 

 

 

 

 

 

vše

 

 
 

Mgr. Petr Vitásek - kontakt