Výchovný poradce a metodik prevence

 

 Přijímací řízení na SŠ, stipendia pro školní rok 2019-2020  

Přijímací řízení na SŠ, stipendia pro školní rok 2019-2020  


přílohy: Prijimaci_rizeni_2018_19_2.pdf  Stipendia_2019-2020.pdf  

TISK vytisknout    2018-11-21 2018-11-21

_
 Burza škol  

Burza škol  


přílohy: BURZA_LETAK_2018_(1).pdf  

TISK vytisknout    2018-09-13 2018-09-13

_
 IPS služby  

IPS služby  


přílohy: Letak_do_ZS__na_web_2018-19_(1).pdf  

TISK vytisknout    2018-09-13 2018-09-13

_
 IPS leták  

IPS leták  


přílohy: IPS_letak_ZS_na_web_skoly_(1).pdf  

TISK vytisknout    2018-09-13 2018-09-13

_
 Školní preventivní program  

Školní preventivní program 2018/2019  


přílohy: Skolni_preventivni_program_2018.pdf  

TISK vytisknout    2018-09-13 2018-09-13

_
 Minimální standard bezpečnosti  

Minimální standard bezpečnosti 2018/2019  


přílohy: MInimalni_standard_bezpecnosti_2018.pdf  

TISK vytisknout    2018-09-04 2018-09-04

_
 Krizový plán školy  

Krizový plán 2018/2019  


přílohy: Krizovy_plan_2018.pdf  

TISK vytisknout    2018-08-31 2018-08-31

_
 Školní program proti šikanování  

Školní program proti šikanování 2018/2019  


přílohy: Skolni_program_proti_sikanovani_2018.pdf  

TISK vytisknout    2018-08-31 2018-08-31

_
 Vzor odvolání proti nepřijetí na SŠ  

Vzor odvolání proti nepřijetí na SŠ  


přílohy: Vzor-odvolani-proti-neprijeti-na-stredni-skolu.pdf  

TISK vytisknout    2018-04-24 2018-04-24

_
 Vyšetření žáka v PPP  

Vyšetření žáka v PPP. Prosím rodiče žáků, kteří jdou na vyšetření do PPP, aby nám včas předem oznámili termín vyšetření. Musíme žáka vybavit dokumenty, které jsou k vyšetření potřebné. Děkuji. Výchovná poradkyně.  


TISK vytisknout    2016-10-17 2016-10-17

_
 Pomoc při výběru SŠ  

Odkaz na stránky - pomoc při výběru SŠ  


přílohy: letak-do-skol.pdf  

TISK vytisknout    2012-11-28 2012-11-28

_
 Odkazy pro volbu povolání  

Odkazy pro volbu povolání  


přílohy: odkazy_pro_volbu_povolani.doc  

TISK vytisknout    2012-11-08 2012-11-08

_
  Rodičovské desatero bezpečnosti dětí na Internetu   

Bezpečnost dětí na Internetu.  


přílohy: Rodicovske_desatero.doc  

TISK vytisknout    2011-01-06 2011-01-06

_
 Žádost o pokračování ve vzdělávání, povolení IVP, slovní hodnocení  

Tiskopisy - žádosti: o pokračování ve vzdělávání, povolení IVP, slovní hodnocení.  


přílohy: zadost_o_pokracovani_ve_vzdelavani.doc  zadost_o_slovni_hodnoceni.doc  

TISK vytisknout    2011-01-04 2011-01-04

_
 

 

Výchovný poradce

Výchovný poradce

PhDr. Jana Žáková  - výchovný poradce

 

Výchovný poradce poskytuje pomoc s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ.

Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (PPP, krizová centra, IPS UP, sociální kurátoři, policie, lékaři).

Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy.

Více o náplni práce výchovného poradce...

 

Konzultační hodiny:

Pondělí lichý týden  15:30 - 16:00

Středa  9:40 - 10:15

jindy po předchozí domluvě

 

 

 

Metodik prevence

Mgr. Michal Oblouk  - školní metodik prevence

 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Více o náplni práce metodika prevence...

 

Konzultační hodiny:

Úterý 13:00 - 14:00

Pátek  9:35 - 10:20

 

 

   

Mgr. Petr Vitásek - kontakt