Výchovný poradce a metodik prevence:

 Služby IPS ÚP Ústí nad Orlicí  

Služby IPS ÚP Ústí nad Orlicí  


přílohy: IPS_letak_ZS_na_web_skoly.pdf  

TISK vytisknout    2016-11-07 2016-11-07

_
 Přijímací řízení na SŠ 2016/2017  

Přijímací řízení na SŠ 2016/2017  


přílohy: prijimaci_rizeni_ve_sk_roce_2016_2017.pdf  

TISK vytisknout    2016-11-07 2016-11-07

_
 Vyšetření žáka v PPP  

Vyšetření žáka v PPP Prosím rodiče žáků, kteří jdou na vyšetření do PPP, aby nám včas předem oznámili termín vyšetření. Musíme žáka vybavit dokumenty, které jsou k vyšetření potřebné. Děkuji Výchovná poradkyně  


TISK vytisknout    2016-10-17 2016-10-17

_
 Stipendia na SŠ a SOU 2016/2017  

Stipendia na SŠ a SOU 2016/2017  


přílohy: Stipendia_16.ppt  

TISK vytisknout    2016-10-17 2016-10-17

_
 Minimální preventivní program  

Minimální preventivní program 2016/2017  


přílohy: Minimalni_preventivni_program_2016_–_kopie.pdf  

TISK vytisknout    2016-09-21 2016-09-21

_
 Krizový plán  

Krizový plán 2016/2017  


přílohy: Krizovy_plan_2016_–_kopie.pdf  

TISK vytisknout    2016-09-21 2016-09-21

_
 Školní program proti šikanování  

Školní program proti šikanování 2016/2017  


přílohy: Skolni_program_proti_sikanovani_2016_–_kopie.pdf  

TISK vytisknout    2016-09-21 2016-09-21

_
 Přehlídka škol  

Přehlídka SŠ a SOU  


přílohy: Burza_skol__LETAK_NOVY_16.pdf  

TISK vytisknout    2016-09-21 2016-09-21

_
 Upozornění  

Prosím rodiče žáků, kteří jsou v evidenci pedagogicko-psychologické poradny, aby si hlídali termíny kontrol v PPP a včas se objednávali. Děkuji. Výchovná poradkyně  


TISK vytisknout    2014-11-12 2014-11-12

_
 Informace Úřadu práce  

Informace Úřadu práce ÚO  


přílohy: UP_CR_-Prezentace_TP_Pard._kraj_-_Prehlidka_skol.pdf  

TISK vytisknout    2014-10-16 2014-10-16

_
 Pomoc při výběru SŠ  

Odkaz na stránky - pomoc při výběru SŠ  


přílohy: letak-do-skol.pdf  

TISK vytisknout    2012-11-28 2012-11-28

_
 Odkazy pro volbu povolání  

Odkazy pro volbu povolání  


přílohy: odkazy_pro_volbu_povolani.doc  

TISK vytisknout    2012-11-08 2012-11-08

_
  Rodičovské desatero bezpečnosti dětí na Internetu   

Bezpečnost dětí na Internetu.  


přílohy: Rodicovske_desatero.doc  

TISK vytisknout    2011-01-06 2011-01-06

_
 Žádost o pokračování ve vzdělávání, povolení IVP, slovní hodnocení  

Tiskopisy - žádosti: o pokračování ve vzdělávání, povolení IVP, slovní hodnocení.  


přílohy: zadost_o_pokracovani_ve_vzdelavani.doc  zadost_o_povoleni_ivp.doc  zadost_o_slovni_hodnoceni.doc  

TISK vytisknout    2011-01-04 2011-01-04

_
 

 

Výchovný poradce

Výchovný poradce

PhDr. Jana Žáková  - výchovný poradce

 

Výchovný poradce poskytuje pomoc s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ.

Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (PPP, krizová centra, IPS UP, sociální kurátoři, policie, lékaři).

Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy.

 

Více o náplni práce výchovného poradce...

 

Metodik prevence

Mgr. Michal Oblouk  - školní metodik prevence

 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Více o náplni práce metodika prevence...

 

 

 

 

 

 
 
BlueBoard.cz
 

Mgr. Petr Vitásek - kontakt