Pedagogický sbor

zleva nahoře:

Helena Křivohlávková, Mgr. Radomíra Divíšková, Mgr. Hana Pokorná, Mgr. Martin Joza - ŘŠ,

PhDr. Jana Žáková, Mgr. Natálie Kráčmerová, Mgr. Petr Vitásek

zleva dole:

Mgr. Michal Oblouk, Mgr. Vladimíra Ficnarová, Hana Fingerová, Mgr. Jana Kristková,

Mgr. Ivana Zatloukalová, Ing. Jan Skalický

 

Zaměstnanci ZŠ ve školním roce 2019-2020

Přehled zaměstnanců školy - Telefonní KONTAKTY zde...

učitelé:

e-mail:

výuka - pozice

třídnictví:

m

Mgr. Martin Joza - ŘŠ

skolazs.tatenice.cz

ředitel ZŠ, Tv, In, Spa, koordinátor ICT

 
ž  Mgr. Radomíra Divíšková - ZŘŠ divirazs.tatenice.cz  zástupce ředitele ZŠ, 1. st.

5. roč.

ž

Mgr. Vladimíra Ficnarová

ficnvlzs.tatenice.cz

2. st.: AJ, RJ, Z

9. roč.

ž  Hana Fingerová finghazs.tatenice.cz  asistentka pedagoga  
ž  Mgr. Jitka Jansová jansjizs.tatenice.cz

1. st.

3. roč.

ž

Mgr. Natálie Kráčmerová

kracnazs.tatenice.cz

2. st.: M, Rj

6. roč.

ž

Mgr. Jana Kristková

kristkozs.tatenice.cz

1. st.

1. roč.

ž

Helena Křivohlávková

krivhezs.tatenice.cz

vychovatelka ŠD

 
ž  Bc. Halyna Marešová

marehazs.tatenice.cz

 asistentka pedagoga  

m

Mgr. Michal Oblouk

oblomizs.tatenice.cz

2. st.: ČJ, OV, Zin - metodik prevence, koordinátor ICT

7. roč.

ž  Mgr. Renata Paďourová padorezs.tatenice.cz  2. st.: Př, Aj, TV  

ž

Mgr. Hana Pokorná

pokohazs.tatenice.cz

1. st.

2. roč.

m

Ing. Jan Skalický

skaljazs.tatenice.cz

2. st.: F, Ch, Pč, Hv, Tv

 

ž

Mgr. Ivana Zatloukalová

zatlivzs.tatenice.cz

1. st.

4. roč.

ž

PhDr. Jana Žáková

zakojazs.tatenice.cz

2. st.: D, Vv, Vz, Řd - vých. poradkyně

8. roč.

provozní zaměstnanci:

pozice:

ž  Lenka Kunčarová ucetnizs.tatenice.cz  externí účetní  
ž

Jana Martináková

jidelnazs.tatenice.cz

vedoucí stravování, kuchařka

 
ž  Zdeňka Šemberová --  kuchařka  
ž  Petra Šínová --  uklízečka  
ž  Pavla Zachová --  uklízečka  
m

Alois Man

--

školník

 

 

<< starší roč.

 

  Navigace

 

Vedení školy >>

 

Kontakty >>

 

Výchovný poradce školy >>

 

Školská rada >>

 

zaměstnanci školy

 

 

 

 

 

 
   

Mgr. Petr Vitásek - kontakt